Modularni zaštitni viziri

Pojavom globalne pandemije covid -19 virusa naš tim je krenu u pripremu modularnih zaštitnih vizira proizvedenih od održivih materijala tj. PET reciklabilne plastike. Ovi viziri omogućavaju različitim dimenzijama glave uz stabilnost pri korišćenju, jasnu vidljivostali i maksimalnu zaštitu uz adekvatank omfor. Pored ovih karakteristika želimo istaći da se prilikom disanja ispod vizira ne kreira zamagljenje što je veoma važno za medicinske radnike ali i sve ostale ljude koji više časova provode pod ovom zaštitnom opremom. Naši modularni zaštitni viziri poseduju atest EU2016 / 425 on Persona Protective Equipment/PPE, standard EN 166:2001 kao i CE oznaku.

Prilikom dizajniranja proizvoda tražili smo rešenje koje će moći brzo da se proizvede a da bude veoma lagan i prijatan za nošenje. Na izradi dizajna smo potrošili 2-3 radna sata, sama priprema proizvodnje je trajala 5 radnih dana nakon toga se krenulo u proizvodnju. Dnevni kapacitet proizvodnje je 10000 komada. Sertifikati i CE znak smo obezbedili u roku od 20 dana. Zbog situacije koja nas je zadesila KOVID 19 i nedostatka zaštitne opreme morali smo brzo da reagujemo i da obezbedimo zaštitne vizire zdravstvenim radnicima kojima smo u narednih 7 dana isporučili više od 10 000 zaštitnih vizira. Ideja nam je bila da se napravi proizvod za borbu protiv KOVIDA 19. Ali kako smo videli firme koje se bave molerskim radovima su pokazale zainteresovanje  a sa malim izmenama u debljini i vrsti materijala proizvod je našao primenu i u bravarskoj industriji osobe koje rade na poliranju metalnih delova, inspektori koji vrse kontrolu kvaliteta u bravarskoj industriji, prilikom košenja trave tako da proizvod nije usko vezan samo za kapljičnu zaštitu i očekujemo da bude primenjiv i u budućnosti.

Slike